Check ANBI

Via onderstaand venster kunt u de gegevens opvragen, zoals deze bekend zijn bij de Belastingdienst, van elke bestaande ANBI. Zoekt u een ANBI die op onze website geregistreerd staat, maak dan gebruik van het zoekvenster op de overige pagina’s.