STICHTING VRIENDEN VAN CENTRUM SAVELBERG

: 817984227
: 24410265
: Savelberghof 200
: 2805 RX
: Gouda
: de heer R. Korevaar

Doelstelling

Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van culturele- en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van centrum Savelberg te Gouda en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Mevr. M.M. de Koning, voorzitter
Dhr. R. Korevaar, secretaris
Mevr. G. van Gemeren, penningmeester
Mevr. A. van der Stelt, lid
Vacature, lid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning

Downloads

Comments are closed.