STICHTING VRIENDEN VAN CENTRUM SAVELBERG

: 817984227
: 24410265
: Savelberghof 200
: 2805 RX
: Gouda
: Marrie de Koning - Bron

Doelstelling

Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van culturele- en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van centrum Savelberg te Gouda en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Mevr. J.C.E.M. van der Stelt, voorzitter
Mevr. M.M. de Koning, secretaris
Hr. W. Dekker, penningmeester
Mevr. H. M. van Noort, lid
Dhr. T. Bouwens, lid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning

Downloads

Comments are closed.