STICHTING WOW GO

: 8502.73.493
: 52038629
: Resedastraat 9-A
: 1031 BH
: Amsterdam
: Manuela Renjaan

Doelstelling

Het initiëren van innovatieve en duurzame jeugd- en jongerenprojecten om hen voor te bereiden op een betere toekomst.

Bestuur

Mevrouw M.M.W. Renjaan (voorzitter)
De heer M.G.van Leeuwen (penningmeester)
De heer R. Zwarts (secretaris)

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurder geen andere beloning dan een vergoeding van de gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Downloads

Comments are closed.