STICHTING VROEGE VOGELS

: 8509.65.548
: 41177165
: Emoeweg 20
: 8218PC
: Lelystad
: Arie P.J. Bogaerds Sr.

Doelstelling

Het wekken van belangstelling voor de kleine historische luchtvaart tot ca 1950, daaronder begrepen restauratie, bouw, onderhoud van vliegtuigen, vliegtuigmotoren en ander luchtvaartmateriaal, het onderbrengen en presenteren in een expositieruimte van genoemde zaken alsmede het geven van vliegdemonstraties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Bestuur

Bogaerds Sr., A.P.J. voorzitter
Bevers, T.M.M. penningmeester
Vijvers, J.W. Secretaris

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Comments are closed.