STICHTING VRIENDEN VAN HET FRIES VERZETSMUSEUM

: 805423369
: 41003429
: Postbus 1239
: 8900 CE
: Leeuwarden
: J. Kuipers http://www.friesverzetsmuseum.nl/stichtingen

Doelstelling

Het verleden van financiële steun voor bepaalde doeleinden en het verstrekken van bepaalde goederen aan de stichting Verzetsmuseum Fryslân, statutair gevestigd in Leeuwarden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Voorzitter A. v.d. Burg;
Penningmeester J. Kuipers;
Secretaris S. de Jong.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, ook declareren zij geen reiskosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst of doet betalingen aan derden voor dienstverlening tbv de stichting.

Downloads

Comments are closed.