STICHTING VOOR JONG AMSTERDAM

: 860922807
: 77172280
: Van der Palmkade 172
: 1051 RK
: Amsterdam
: B. de Lange

Doelstelling

Stichting voor Jong Amsterdam is opgericht om kleinschalige projecten te ondersteunen ten behoeve van de brede ontwikkeling van jeugd in Amsterdam.

Bestuur

Naam : Benedicta de Lange
Geboortedatum : 07-05-1951
Titel : Voorzitter
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Margaretha Hendrikje Maria Thiagarajah Hendriks
Geboortedatum : 06-07-1967
Titel : Penningmeester, Secretaris
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), zie statuten

Naam: Anton Waakop Reijers
Geboortedatum: 26-09-1949
Titel: Bestuurslid
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Downloads

Comments are closed.