STICHTING VERZETSMUSEUM FRYSLÂN

: 5267067
: 41003429
: Postbus 1239
: 8900 CE
: Leeuwarden
: J. Kuipers http://www.friesverzetsmuseum.nl/stichtingen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verzamelen en onderhouden van verzamelingen, alsmede het onderzoeken van de geschiedenis met betrekking tot de tweede wereldoorlog en het verzet, in het bijzonder in Fryslan.

Bestuur

Voorzitter A. v.d. Burg;
Penningmeester J. Kuipers;
Secretaris S. de Jong,
lid. Y. Seffinga,
lid [vacature]

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur Stichting Verzetsmuseum Fryslân ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, ook declareren zij geen reiskosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst of doet betalingen aan derden voor dienstverlening tbv de stichting.

Downloads

Comments are closed.