STICHTING UNITED CHRISTIAN FAITH

811119543
39080292
Gooioord 68
1103CE
Amsterdam
Roger Amoah

Doelstelling

De kerk is opgericht op 9 augustus 2002, gevestigd in Amsterdam. De kerk heeft het verzoenend werk van Jezus Christus als haar fundament. Zij belijdt de gehele Bijbel als het door Gods Geest geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de kerk.

De kerk stelt zich ten doel; het uitdragen van het grote gebod aan alle gelovigen en om discipelen te maken.

Het doel van de gemeente wordt bereikt door middel van:
– het houden van samenkomsten en andere godsdienstoefeningen;
– het geven van geloofsonderwijs;
– het organiseren en stimuleren van evangelisatie;
– het organiseren van kinder-, tiener- en jongerenwerk;
– alle andere passende middelen.

In de doelstelling van de kerk past geen vermogensverwerving. Middels een begroting wordt het geld dat wordt opgehaald gerapporteerd aan het einde van elk jaar.

De bezittingen van de kerk bestaan uit alle stoffelijke zaken die de gemeente heeft verkregen via aankoop en/of schenking. Het bestuur heeft de uitvoerende taak rondom het beheer van de bezittingen en de financiën van de kerk.

Bestuur

Roger Amoah (voorzitter)
Nana Akua Agyeiwaa (secretaris)
Mercy Adoah (penningmeester)

Beloningsbeleid

Op dit moment is er geen beloningssysteem voor de bestuursleden. Per dit jaar beogen de bestuursleden een reiskosten vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en voor het bezoeken van leden van kerken om hulp aan te bieden, als beloning invoeren.

Downloads