STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND

: 8113.11.521
: 37101902
: Harkebuurt 3
: 1794 AA
: OOSTEREND
: Roel Ploeg

Doelstelling

Het onderwijs op school draagt er zorg voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Bestuur

Voorzitter: W. Ploeg
Secretaris: Jac. Stark
Penningmeester: R. Ploeg

Beloningsbeleid

Geen beloning voor bestuur

Comments are closed.