STICHTING STEUNFONDS FAJANS

: 816049002
: 4120614
: Boslaan 8
: 1272 CX
: Huizen
: R.P. Blind

Doelstelling

Het bevorderen van de inzameling van gelden ter verlening van steun aan algemeen maatschappelijke belangen.

Bestuur

A.P.J. Koomen - voorzitter
Mevrouw J.F.M. Kamer-Jansen - penningmeester
R.P. Blind - algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Vacatiegelden voor bestuursleden € 500 per jaar.

Downloads

Comments are closed.