STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL

: 807943733
: 41265291
: Eiklaan 14
: 3737 RL
: Groenekan
: A.P. de Graaf

Doelstelling

et ondersteunen van de (eigen identiteit van de) door de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort (“de Nijepoort”) in stand gehouden school en het bevorderen van goed onderwijs op deze school en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Bestuur

Pauline de Graaf (voorzitter)
Rafique Jabri (secretaris)
Michel Broos (penningmeester)

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders komt geen beloning toe

Downloads

Comments are closed.