STICHTING SOCIAAL WERK ROTARY UDEN

: 816694709
: 41082306
: Zonneweide 18, 5404KK Uden
: 5404KK
: Uden
: Drs. F.P.M.H. Schmitz ([email protected])

Doelstelling

De Stichting Sociaal Werk Rotary Uden heeft, als nevenstichting van Rotary Club Uden (RC Uden) ten doel het behartigen – in de ruimste zin – van culturele, educatieve en maatschappelijke noden van derden, mits passend in de beleidslijn van de vereniging RC Uden en/of Rotary International (RI).
De middelen daartoe komen rechtstreeks van de leden van RC Uden of zijn het resultaat van (fundraisings)activiteiten op initiatief van leden van RC Uden.

Bestuur

Dhr. Drs. F.P.M.H. Schmitz, voorzitter
Dhr. Drs. W.F. de Winter, secretaris
Dhr. F.H. Jolles, penningmeester

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet gehonoreerd en ontvangen slechts een onkostenvergoeding.

Downloads

Comments are closed.