STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

803738213
41106685
Haagweg 334
4813 XE
Breda
R. Koenraads

Doelstelling

De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De stichting hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Bestuur

R. van der Linden - voorzitter
P. Lambregts - penningmeester
R. Koenraads - secretaris
M. van den Berg - archief en gebouwbeheer
C. Hermes - pr
K. van Oosterhout - vicevoorzitter

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er worden daarom geen beloningen of andere vergoedingen uitbetaald.

Downloads