STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

: 803738213
: 41106685
: Haagweg 334
: 4813 XE
: Breda
: F. Langen

Doelstelling

De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De stichting hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Bestuur

R.van der Linden - voorzitter
F. Langen - secretaris
A. van den Enden - penningmeester
M. van den Berg
A. van Olphen
K. van Oosterhout - vicevoorzitter

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er worden daarom geen beloningen of andere vergoedingen uitbetaald.

Downloads

Comments are closed.