STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

: 803738213
: 41106685
: Haagweg 275
: 4813 XA
: Breda
: C. van Oosterhout

Doelstelling

De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De stichting hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Bestuur

A. Mulders - voorzitter
F. Langen - secretaris
A. van den Enden - penningmeester
M. van den Berg
F. van Langen
R. van der Linden
A. van Olphen
K. van Oosterhout

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er worden daarom geen beloningen of andere vergoedingen uitbetaald.

Downloads

Comments are closed.