STICHTING PHILLIS

: 858761919
: 71557717
: Postbus 25
: 6580AA
: Malden
: HWC Raaijmakers

Doelstelling

– Behoud van monumenten en ondersteunen van cultuur
– Ondersteunen van natuur- en milieuorganisaties
– Ondersteunen van cultuur
– Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

Bestuur

JPN Hoogland, voorzitter
HWC Raaijmakers, secretaris
MSN Berens, penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd. Het bestuur heeft recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Downloads

Comments are closed.