STICHTING ORGANISATIE KINDEREN BOEKAREST

: 8156002781
: 34158471
: Parkstraat 27
: 1506 WB
: Zaandam
: drs F. Konijnenberg

Doelstelling

Hulp aan straatkinderen in Oost-Europa, met name Boekarest (Roemenië) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Voorzitter : drs F. Konijnenberg.
Secretaris : R. Bult.
Penningmeester : C. Wearts – Prinsze.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.
Actueel verslag activiteiten: in het financiële jaarverslag,
balans en staat van baten en lasten.

Downloads

Comments are closed.