STICHTING ORGANISATIE KINDEREN BOEKAREST

: 8156002781
: 34158471
: Parkstraat 27
: 1506 WB
: Zaandam
: drs F. Konijnenberg

Doelstelling

Hulp aan straatkinderen in Oost-Europa, met name Boekarest (Roemenië) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Voorzitter : drs F. Konijnenberg.
Secretaris : R. Bult.
Penningmeester : C. Wearts – Prinsze.

Beloningsbeleid

* Geen van de tot de stichting behorende medewerkers ontvangt een vergoeding voor gedane werkzaamheden.
* Reiskosten gemaakt voor onze projecten worden uit privé gelden betaald.
* Kosten welke worden gemaakt met betrekking tot onze stichting vindt u terug in het jaarverslag.

Downloads

Comments are closed.