STICHTING OMEGA ARNHEM EN OMSTREKEN

: 862891486
: 83482083
: Koningsboulevard 196
: 1852 PM
: Huissen, gemeente Lingewaard
: Guido Scheltens

Doelstelling

Het ondersteunen en organiseren van samenwerking tussen kerken in Arnhem en omstreken bij de Alpha-cursus (kennismaking met het christelijk geloof) en aanverwante activiteiten; het stimuleren van interkerkelijke samenwerking bij het organiseren van cursussen en activiteiten.

Bestuur

Guido Scheltens (voorzitter)
Stanley Neyndorff (secretaris)
Wim Bos (penningmeester)
Natascha de Goey (algemeen adjunct)
Er is gezamenlijke bevoegdheid met alle bestuursleden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen vaste onkostenvergoeding.

Downloads

Comments are closed.