STICHTING NEEMA

815469834
18080928
Beethovenlaan 206
5011LM
Tilburg
T A J Bekkers-Donders

Doelstelling

a Het verlenen van van financiële steun aan aidswezen in Kenia door middel van donoren en sponsoren.
b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur

Voorzitter: C P M Smulders (Cees)
Penningmeester: M J J G Bekkers (Matjas)
Secretaris: T A J Bekkers- Donders (Thea)
Lid: J Vorstenbosch (Jill)

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zonder beloningsbeleid.

Downloads