STICHTING MOBACH KERAMIEK COLLECTIE

: 804172754
: 41186721
: Kanaalweg 24
: 3526 KM
: Utrecht
: Hannie Schaddelee

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel een keramiekmuseum te beheren en in stand te houden, alsmede het bijeenbrengen, verzamelen, beheren en exposeren van keramische kunstwerken met name verband houdende met de Mobach-collectie.

Bestuur

Jonkheer Mr J.E.H. Clifford Kocq van Breugel (voorzitter)
A.M.J. van der Zee-Kemper (secretaris)
J. Schaddelee-Wiggers (penningmeester)
K. Mobach (bestuurslid)

Beloningsbeleid

er worden geen vergoedingen (zowel financieel als materieel) gegeven

Downloads

Comments are closed.