STICHTING KUNST EN CULTUUR HORN

: 811014241
: 12047368
: Haelerweg 72
: 6085EC
: Horn
: L. Haves

Doelstelling

Het entameren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur waaronder begrepen het houden van manifestaties. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruim ste zin des woords. En de vereniging Harmonie de Drie Horens financieel te ondersteunen.

Bestuur

Voorzitter: L. Haves
Secretaris: W. Raijer-van den Groenendal
Penningmeester: M. Deceunink-Meulenberg
H. Claessen-Lahaij
J. Eenens
P. Link-Spijkers
T. Nijskens
H. Schreurs

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er worden daarom geen beloningen of andere vergoedingen uitbetaald.

Downloads

Comments are closed.