STICHTING KIND IN HUIS

: 856173381
: 65586409
: Bultweg 18
: 8346 KC
: De Bult
: P. van der Weide

Doelstelling

Stichting Kind in Huis spant zich in om gezinsopvoeding en crisisopvang voor een kind met één of meervoudige verstandelijke handicap mogelijk te maken.

Bestuur

K. Verdam - Voorzititer
E. E. Scheeres - Secretaris
P. van der Weide - Penningmeester
A. W. Mooi - Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Downloads

Comments are closed.