STICHTING IGNARIS OMNIBUS

: 817019856
: 04083098
: Tramweg 56
: 9422 BL
: Smilde
: Gerrit van den Bosch

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het direct of indirect bieden van (financiële) steun – in al dan niet projectmatige vorm – aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen in de meest ruime zin des woord, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau;
b. het direct of indirect bieden van (financiële) steun – in al dan niet projectmatige vorm – aan personen die zich inzetten ten behoeve van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende doelstellingen in de meest ruime zin des woord, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het verlenen van studiebeurzen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn.

Bestuur

Huidig bestuurder is Gerrit van den Bosch

Beloningsbeleid

De bestuurder ontvangt geen beloning

Downloads

Comments are closed.