STICHTING HELD & DAAD

: 8593.94.141
: 73194476
: Boeing Avenue 213
: 1119 PD
: Schiphol Rijk
: E. van der Linde

Doelstelling

De stichting heeft als doel, vrij van winststreven, het op een veilige-, gezonde- en inspirerende wijze opleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidsbeperking om hun talenten optimaal in te zetten middels een leerwerk traject met garantie op een betaald loondienstverband naar hun mogelijkheden in de sociale zekerheid of (mantel-)zorg.

Bestuur

Mevrouw Hanneke van Tongeren - voorzitter
De heer Gerco van den Brink - penningmeester
De heer Erik Koridon - secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling.

Downloads

Comments are closed.