STICHTING GROTE KERK TE LOCHEM

: 006876936
: 41038196
: Achterstraat 5
: 7241 AV
: Lochem
: M. Boer

Doelstelling

Het bijeenbrengen van middelen voor de restauratie van de Grote Kerk te Lochem.
De restauratie, inrichting en instandhouding van deze kerk, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historisch monument te doen voortbestaan.

Bestuur

dhr. M. Boer, voorzitter
dhr. F. A. Kerkkamp, secretaris
mevr. J. Haitink-Altena, penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning, maar het bestuur kan bijzondere werkzaamheden opdragen aan een persoon uit- of buiten zijn midden, aan wie alsdan een vergoeding kan worden toegekend.

Downloads

Comments are closed.