STICHTING FACILITIES

: 850288046
: 52071111
: Havenkade-West 1
: 9672 BB
: Winschoten
: H.J. Kamp

Doelstelling

Het ondersteunen en faciliteren van culturele en cultuureducatieve activiteiten.
De stichting tracht dit doel, vrij van winststreven, o.m. te bereiken door facilitaire ondersteuning van evenementen in de breedste zin van het woord, o.a. door middel van catering/horeca, verkoop- en verhuur van licht/geluid, detacheren van ondersteunend personeel, impresariaat van artiesten, beveiliging, etc.

Bestuur

Henry J. Kamp voorzitter
Henk Gernaat secretaris
Heika van der Wal penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling

Downloads

Comments are closed.