STICHTING EET MEE!

: 8215.78.303
: 30275000
: Molenkamp 48
: 3732 EV
: DE BILT
: A. Kastein

Doelstelling

Het bevorderen van sociale cohesie, onderlinge solidariteit en tegengaan van eenzaamheid onder inwoners van Utrecht en andere plaatsen in binnen- en buitenland. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

F. P. Faber - voorzitter
A. W. Breukelaar - penningmeester
M. van Dongen - secretaris
A.M. Zandbergen - algemeen lid

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Downloads

Comments are closed.