STICHTING DUURZAAM NATUURLIJK

860768569
76713180
Heidelaan 5
5342 AA
Oss
ir. J.A.W. van der Pas

Doelstelling

Het bevorderen van de duurzaamheid waar ook ter wereld in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doeld behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuur

voorzitter, secretaris en penningmeester: ir. J.A.W. van der Pas
bestuurslid: dhr. W.H.K. van der Pas

Beloningsbeleid

Er is geen beloning, enkel onkostenvergoeding.