STICHTING DE OUDE WAARHEID

813186134
37107328
Cor Bremerstraat 27
1794 AX
OOSTEREND NH
Dhr. W. Ploeg jr.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vormen, uitbreiden en in stand houden van een bibliotheek van geschriften op Gereformeerde grondslag uit de Reformatie en de Nadere Reformatie (zestiende, zeventiende en achttiende eeuw), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Bestuur: Voorzitter: Secretaris: W. Ploeg jr., Penningmeester R. Ploeg,

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Downloads