STICHTING BEDRIJFSHISTORISCHE COLLECTIE DAMEN

: 861947423
: 81134584
: Avelingen West 20 / Postbus 1
: 4200 AA
: Gorinchem
: Dina Damen

Doelstelling

Het behouden van al wat Damen vanaf 1927 op het gebied van scheepsbouw heeft verworven en het toegankelijk maken van dit culturele historisch erfgoed voor een breed publiek (zie ook het beleidsplan)

Bestuur

Annelies Damen (voorzitter)
Petra Verheij (secretaris)
Nelis de Jong (penningmeester)

Beloningsbeleid

geen

Comments are closed.