STICHTING BAARNHUIS

: 858507353
: 70910634
: Parkstraat 28
: 3743EE
: Baarn
: Gill Pinchetti

Doelstelling

1. Het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een begeleid wonen project voor mensen met
een verstandelijke beperking en/of licht lichamelijke beperking
2. Het samenwerken met andere partijen ter realisatie van het project BaarnHuis
3. Het operationeel inrichten en in stand houden van het BaarnHuis als begeleid wonen project

Bestuur

Bestuur
Voorzitter Pinchetti Gill
Secretaris Sonnenberg Bart
Penningmeester Heuwekemeijer Amber

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting BaarnHuis werkt onbezoldigd

Downloads

Comments are closed.