RITHILY

: 857487267
: 68534647
: Veenweg 66
: 8075 PS
: Elspeet
: R Hofman

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van projecten en doelen vanuit christelijke levensovertuiging van humanitaire doelen/organisatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Voorzitter: Gerjan Hofman
Secretaris/penningmeester: Riej-Janne Hofman

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd

Downloads

Comments are closed.