PROTESTANTSE GEMEENTE EE, OOSTRUM EN JOUSWIER

: 824134965
: 76370690
: Lytse Loane 10
: 9131 KT
: Ee
: J. Hansma

Doelstelling

Als Gemeente willen wij betrokken zijn bij het wel en wee van anderen, in Ee, Oostrum, Jouswier en ook daarbuiten. Het is de taak van het pastoraat en de diaconie initiatieven te nemen om die betrokkenheid van de kerkelijke Gemeente vorm te geven.
Pastoraat en diaconaat betekent dienen in de zin van: contacten leggen, een luisterend oor hebben en een helpende hand bieden.

Bestuur

De kerkenraad

Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Downloads

Comments are closed.