STICHTING MELINDA HUMANITAIRE TRANSPORTEN

: 813721726
: 281102588
: Dennenlaan 82
: 2451 XN
: Leimuiden
: T. Brummelkamp

Doelstelling

De zorg voor families en scholen in gebieden waar oorlog, honger, slechte economische omstandigheden of zware milieuomstandigheden een dermate grote rol spelen dat dit een normaal leven in de weg staat.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

R. van Breen - voorzitter
T. Brummelkamp- penningmeester
M. van de Groep - secretaris

Beloningsbeleid

Ons doel trachten wij te bereiken met een groep vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzet voor onze doelgroepen.

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele betaling voor de verrichtte diensten

Downloads

Comments are closed.