STICHTING TOMIE

het verlenen van al dan niet financiële hulp en ondersteuning en bijdrage op welk gebied dan ook, aan personen,instellingen en organisaties,zowel in als buiten Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.