STICHTING DE BIJDRAGE

Ontmoetingsruimte en activiteitenaanbod faciliteren voor ouderen en jonge mensen met een licht verstandelijke beperking.