STICHTING NEEMA

a Het verlenen van van financiële steun aan aidswezen in Kenia door middel van donoren en sponsoren. b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.