ANTONRIET STICHTING

813926130
05076808
Westdorplaan26
3927EE
Raalte
Ben Melenhorst

Doelstelling

Doel van de Stichting
Het ondersteunen en initieren van activiteiten voor personen en of instellingen
op kerkelijk-,sociaal-,levensbeschouwelijk-,charitatief-,cultureel en
wetenschappelijkl gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen
met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn,

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat r uit :
A.H. Holterman voorzitter
B.J.P.Melenhorst secretaris
J.W.M.Kloosterman penningmeester

Beloningsbeleid

Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend

Downloads